Zdeněk Micka

Zdeněk Micka - obrazy a kresby z cyklu Akty a portréty


BIOGRAFIE

1956

1956
Minulé životy skončily - nový začíná...


1970

1970
Sochařský experiment.


1981

1981
V brandýském ateliéru.


1983

1983
V cizinecké legii.


1983

1983
Na stráži.


1983

1983
Na výletě.


1983

1983
Zámecký pán.


2005

2005
Kuk na strejdu.


2001

2006
S modelkou v ateliéru.Zdeněk Micka
Umělec. Žije, pracuje a sní v Sojovicích, v Brandýse nad Labem, v oblacích, při zemi i na onom světě.

Internetová galerie mých obrazů je tematicky rozčleněná, stručná ukázka z mé tvorby, která chce ve zkratce ukázat, jakými cestami se ubírá mé pojetí obrazu, mé výtvarné a umělecké sklony.
Malbou a kresbou se zabývám od dětství - systematicky pak od 70.let 20.století. V druhé polovině 70.let a v 80.letech jsem se věnoval intenzivně především portrétu podle modelu a krajinomalbě, okrajově imaginárnímu portrétu.
V 90.letech pak převážně imaginárním obrazům - figurálním kompozicím a imaginárnímu portrétu a to jak v malbách, tak zejména v kresbách, které pro mě byly a stále jsou reflexí zažité skutečnosti - vzpomínek, představ, tužeb a asociací …
Od konce 90.let jsem se poměrně intenzivně věnoval krajinomalbě a to zásadně přímo v plenéru - přírodě tváří v tvář, v takřka meditativním stavu, s motivací malovat pod vlivem zážitků a pocitů, které ve mně příroda, její proměnlivost a neuchopitelnost vyvolávají, bez ohledu na potíže a peripetie spojené s tímto způsobem tvorby, s touhou zaznamenat a uchovat si je. Tato tematicky vyhraněná tvorba se prolíná s mým permanentním zájmem o člověka - o jeho duši a osud, ve víru nekonečna, vryté do obrazu jeho individuální podoby, ať už reálné či imaginární, v mých obrazech interpretované na základě mého vizuálního i citového prožitku, zkušenosti a podvědomé improvizace, při každodenní práci v ateliéru.
V současné době převažuje můj zájem o malbu aktů a portrétů, které se stávají pro mě opět důležitým tématem. Maluji se stejnou motivací a způsobem jako v předešlých letech krajinu - pracuji s živým modelem, technikou ala prima a s důrazem na pocit, který ve mně konkrétní situace a lidé, s kterými pracuji vyvolávají a které pro mě mají, ve smyslu duchovním, nějaký význam. A to vše maluji "svým" způsobem, který realitu spíše "deformuje" k obrazu mé duše ...
Zdeněk Micka

Samostatné výstavy
1982 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
1990 - Městské muzeum Říčany
1991 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
1992 - Městské muzeum Čelákovice
1996-1997 - Okresní muzeum Praha - východ
                   v Brandýse nad Labem - kresby
1997 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem - obrazy
2000 - München
2001 - Skorkov
2002 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
2002 - Sojovice
2003 - Mělník
2005-2006 - Oblastní muzeum Praha - východ

Kolektivní výstavy
1986 - Městské muzeum Čelákovice
           ze sbírek muzea
1989 - Městské muzeum Čelákovice
           Dialogy 89
1990 - Dobříš
1990 - U Hybernů - Praha
1991 - Sadská
1991 - Poděbrady
1991 - Praha - Chodovská tvrz
1991 - Roztoky u Prahy
1991 - Praha - výstaviště
           Čs.všeobecná výstava - UVU
1991 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1992 - Městské muzeum Říčany
           ze sbírek muzea
1992 - Městské muzeum Čelákovice
           Dialogy 92
1992 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1994 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1994 - Mladá Boleslav
1997 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1998 - Brandýs nad Labem - Zámek
           expozice ze sbírek muzea
2000 - Sobotka, výstava na závěr sympozia
           Plenér Český ráj 2000
2000 - Praha -Průmyslový palác
           SALON 2000
2001 - München
2002 - Litoměřice - Tunel
           II.Salon českých,moravských
           a slezských malířů a sochařů

Zastoupení ve sbírkách
- Okresní muzeum Praha - východ
   v Brandýse nad Labem
- Městské muzeum Čelákovice
- Klub přátel města Sobotky
- Soukromé sbírky v České republice,
   Německu, USA, Dánsku,
   Holandsku, Novém Zélandu aj.

1981

1981
V brandýském ateliéru.


1983

1983
Malování portrétu v plenéru.


1983

1983
V zahradě brandýského zámku.


1987

1987
V brandýském muzeu.


1992

1992
Na sluníčku.


2000

2000
V sojovickém ateliéru.


2001

2001
Malování krajiny v plenéru.


2004

2004
Na onom světě.


2005

2005
S modelem v ateliéru.


Úvodní stránka


Copyright © Zdeněk Micka.Všechna práva vyhrazena.  zdenek@micka.cz  Tel: 723 360 840  

NAVRCHOLU.cz